מלון המושבה בחיפה

יזם: שטית בע"מ

מספר חדרים  תחום תכנון: אינסטלציה וספרינקלרים.