מרכז הירידים והקונגרסים בחיפה (אגירת קרח)

יזם:

2,000 טון קרור